Vendes

Característiques principals del programa de vendes:

 • Creació i edició de pressupostos. Possibilitat d'obtenir els preus de venda a partir d'arxius de tarifes subministrats pel proveïdor
 • Creació i edició de comandes. Possibilitat de crear comandes automàticament a partir de pressupostos generats prèviament
 • Creació i edició d'albarans, amb el corresponent moviment de stock. Possibilitat de generar l'albarà a partir de documents creats prèviament
 • Creació i edició de factures. Les factures es comptabilitzen automàticament amb el corresponent registre de l'IVA repercutit i la cartera de previsions de cobrament. Possibilitat de generar la factura a partir de documents creats prèviament
 • Punt de venda amb possibilitat d'identificar el client i d'imprimir en format tiquet o factura la venda efectuada, amb el corresponent moviment de stock. Els tiquets es comptabilitzen posteriorment mitjançant un procés automàtic
 • Operacions de caixa: arqueig, liquidació d'efectes, cobrament a la bestreta, etc.
 • Gestió de les comissions dels venedors
 • Gestió de transportistes. Full de repartiment, full de càrrega, generació de les etiquetes de lliurament, etc.
 • Facturació conjunta d'albarans
 • Facturació de quotes periòdiques als clients
 • Diferents llistats i estadístiques de vendes totalment configurables per l'usuari
 • Possibilitat d'editar el document de venda amb l'IVA inclòs o sense
 • Possibilitat d'imprimir els documents de venda, guardar-los en diferents formats i enviar-los per correu electrònic
 • Vista conjunta en modalitat d'edició de tots els elements que conformen el document de venda: capçalera, línies d'articles venuts, forma de pagament, càrrecs i descomptes, IVA repercutit i totals
 • Possibilitat d'accedir des del mateix document de venda a diferent informació relacionada: client, stock, moviments magatzem, comandes pendents de servir o de rebre, extracte del compte, càlcul de risc, estadístiques de venda, etc.