Magatzem

Característiques principals del programa de magatzem:

 • Inventari de magatzem
 • Diari de magatzem
 • Moviments inicials i finals
 • Moviments d'entrades i sortides
 • Moviments de baixes per articles defectuosos
 • Traspassos entre magatzems
 • Ajustos d'existències i recomptes
 • Moviments de muntatges i fabricació
 • Adaptacions per poder fer recomptes mitjançant un dispositiu mòbil
 • Fitxa d'article completament configurable a la seva mida. Vostè decideix quines propietats de l'article vol veure directament, quines vol que apareguin al prémer un botó i quines no vol tractar
 • El manteniment d'articles es pot dur a terme en tres nivells diferents:
  • Individual: Recerca d'un article i edició de les seves dades
  • Llista: Confecció d'una llista d'articles amb accés a les dades de cadascun d'ells
  • Global: Aplicació d'operacions globals (alteració de marges de vendes, edició de tarifes i ofertes, impressió d'etiquetes, etc.), sobre un conjunt d'articles prèviament seleccionat
 • Suport per a articles amb tractament especial: articles no habituals en stock, amb control per número de sèrie, amb control per lot i data de caducitat, articles compostos, articles amb model, talla, color, etc.
 • Possibilitat de definir unitats de gestió, de transport i d'embalatge pels articles
 • Possibilitat d'assignar càrrecs, descomptes i taxes específiques a un article
 • Política comercial que inclou múltiples tarifes, ofertes i promocions, preus especials, descomptes per família, grups de descomptes, etc.