Administració

OPENSOFT SÈRIE XXI és capaç de gestionar múltiples empreses, cadascuna de les quals pot ser personalitzada de manera que s'adapti tant com sigui possible a les necessitats de treball de cada usuari. Totes aquestes adaptacions es porten a terme des del programa d'administració:

  • Creació, eliminació i selecció d'empreses
  • Configuració del llenguatge de cada empresa
  • Gestió dels directoris i imatges que utilitza l'aplicació
  • Gestió i control de les actualitzacions remotes
  • Gestió dels permisos que determinaran les accions que podran dur terme els usuaris
  • Definició i configuració de totes les variables que té l'aplicació
  • ...