Complements

Hem desenvolupat un conjunt d'eines addicionals que estenen i complementen la funcionalitat del nostre producte i permeten adaptar-lo a les noves necessitats tecnològiques de les empreses:

  • INTRANET: Possibilitat de crear una intranet entre l'empresa i els seus clients, per tal que moltes de les tasques habituals es pugin dur a terme on-line sense cap intervenció directa del personal de l'empresa
  • E-COMMERCE: Integració d'OPENSOFT SÈRIE XXI amb algunes de les eines existents en el mercat per crear botigues on-line (Magento, OpenCart...). D'aquesta manera el traspàs de dades entre els dos entorns es podrà realitzar d'una manera totalment directa i transparent
  • TPV: Client TPV totalment autònom i independent amb capacitat de funcionament on-line i off-line
  • GESTOR E-MAIL: Client de correu propi que permet enviar els e-mails generats per l'aplicació d'una manera síncrona o asíncrona. En mode síncron, els documents són enviats tan bon punt són generats, mentre que en mode asíncron queden acumulats i són enviats manualment o de manera periòdica segons les necessitats de l'empresa
  • MISSATGERIA INSTANTÀNIA: Aplicació totalment personalitzable que facilita la comunicació entre tots els departaments i usuaris de l'empresa en diferents àmbits: missatges, recordatoris, alarmes, assignació i seguiment de tasques, etc.
  • DISSENYADOR GRÀFIC DE CONSULTES: Aplicació que permet generar d'una manera gràfica i intuïtiva les consultes que es desitgin fer a la base de dades
  • GESTIÓ I CONTROL DE VENDES: Amb aquest complement l'empresa pot dur a terme tot el seu procés de distribució des del pressupost de venda fins al moment en què el producte ha estat enviat pel transportista. Aquest procés s'efectua d'una manera totalment automàtica i amb la garantia que tots els articles sol·licitats durant el dia han estat correctament empaquetats i enviats pels corresponents transportistes al seu destí