El nostre producte

Administració: Permet als usuaris que estiguin degudament autoritzats administrar el conjunt de l'aplicació, assignar permisos als diferents usuaris i realitzar tasques de configuració i manteniment avançades.

Comptabilitat: Complet programa de comptabilitat que constitueix el nucli de l'aplicació.

Compres: Programa que gestiona tots els processos relacionats amb les compres. Càlcul de necessitats, preparació de propostes i comandes, recepció de mercaderies i generació d'albarans, revisió de factures, recàlcul de preus de venda a partir del cost, etc. Els assentaments comptables i els moviments de magatzem es generen automàticament.

Vendes: Programa que gestiona tots els processos relacionats amb les vendes. Vendes al comptat i altres operacions de caixa, preparació de pressupostos, comandes, albarans i factura, gestió de transport, gestió de comissions dels venedors, etc. Els assentaments comptables i els moviments de magatzem es generen de forma automàtica.

Magatzem: Programa destinat a controlar i gestionar tot el que fa referència a l'stock en els diferents magatzems o botigues de l'empresa

Complements: Si el client ho desitja, es poden incloure una sèrie d'eines addicionals en el conjunt de l'aplicació.

Gestor Documental: Ens permet gestionar d'una manera pràctica i senzilla tot el flux de documents en paper i documents electrònics que es produeix dins de l'empresa.