Gestor Documental

Ens permet gestionar d'una manera pràctica i senzilla tot el flux de documents en paper i documents electrònics que es produeix dins de l'empresa. Resol tots els problemes relacionats amb:

 • Emmagatzematge: reducció de l'espai d'emmagatzematge i del temps emprat en fer cerques i guardar informació
 • Confidencialitat: només poden accedir a la informació les persones autoritzades a fer-ho.
 • Compartició de la informació: la documentació és accessible com a recurs col·lectiu des d'un mateix repositori. Aquest fet evita duplicacions, despeses en còpies, etc.
 • Millora de la productivitat: l'usuari veu com millora la seva productivat en tenir un accés més ràpid i eficient a la informació que necessita diàriament.
 • Seguretat: l'existència d'un únic repositori facilita la realització de les còpies de seguretat, així com la recuperació de documents perduts o esborrats accidentalment.

Les característiques del nostre gestor documental són:

 • Multiempresa. Gestió de la documentació de diverses empreses amb una separació clara i molt ben delimitada dels documents que pertanyen a cadascuna d'elles
 • Gestió de tots els tipus de documents que es generen habitualment a l'empresa. Documents generats per OPENSOFT SÈRIE XXI, documents externs que s'han d'integrar a OPENSOFT SÈRIE XXI, tot tipus de document ofimàtic, imatges de tot tipus, vídeos, faxos i correus electrònics, documents escanejats, etc.
 • Facilitat d'ús i corba d'aprenentatge molt baixa. En una sola pantalla, l'usuari pot catalogar, buscar i visualitzar tots els documents d'una manera molt senzilla. La seva interfície fa que l'esforç d'aprenentatge sigui mínim i, per tant, no interfereixi negativament en la feina habitual de l'empresa.
 • Total integració amb el programari OPENSOFT SÈRIE XXI. Tots els documents generats per la nostra aplicació OPENSOFT SÈRIE XXI es cataloguen automàticament sense cap intervenció de l'usuari. També permet la generació automàtica d'apunts comptables a partir del document visualitzat.
 • Automatització de la majoria de les tasques de manteniment i configuració
 • Realització de consultes complexes de documents. Aquesta flexibilitat en les consultes permet una reducció notable del temps en tot allò que fa referència a la cerca de documents.