Compres

Característiques principals del programa de compres:

 • Preparació semiautomàtica de propostes o comandes de compra a partir d'un càlcul de necessitats, ja sigui per servir comandes de venda o per reposar stock.
 • Creació i edició de propostes de compres, amb la possibilitat d'extreure els preus a partir d'arxius de tarifes facilitats pels proveïdors
 • Creació i edició d'albarans de compra, amb el corresponent moviment de stock i la possibilitat de crear l'albarà a partir de documents previs
 • Procés de recepció i punteig de mercaderies que genera automàticament l'albarà d'entrada
 • Impressió automàtica d'etiquetes d'articles i ubicacions en rebre la mercaderia
 • Recàlcul automàtic de les tarifes de venda a partir del preu de cost i dels marges de venda prèviament fixats
 • Revisió de factures de compra. Les factures es comptabilitzen automàticament amb el corresponent registre de l'IVA suportat i la cartera de previsions de pagament
 • Possibilitats d'extracció de diferents estadístiques de compra configurables per l'usuari
 • Edició conjunta de tots els elements que conformen el document de compra: capçalera, línies, forma de pagament, càrrecs i descomptes, IVA suportat i totals
 • Possibilitat de guardar i imprimir els documents en format PDF i enviar-los per correu elèctronic
 • Possibilitat d'accedir des del mateix document de compra a diferent informació relacionada: client, stock, moviments magatzem, comandes pendents de servir o de rebre, extracte del compte, càlcul de risc, estadístiques de compra, etc.
 • ...