Comptabilitat

La solució de comptabilitat d'OPENSOFT SÈRIE XXI ofereix opcions avançades de comptabilitat general i la capacitat de generació i presentació d'informes financers dissenyats per satisfer les necessitats de l'estratègiques i de creixement que les empreses necessiten actualment. La solució de comptabilitat està completament integrada amb tots els mòduls i és la clau per maximitzar l'eficiència i l'exactitud de les seves dades financeres. Alguns dels seus aspectes més destacats són:

 • Assentaments comptables

  La gestió d''assentaments comptables és potent i a la vegada àgil i intuïtiva:

  • Possibilitat de crear, consultar i editar les propietats de qualsevol subcompte que aparegui en l'assentament
  • Navegació a l'extracte de qualsevol subcompte
  • Possibilitat de previsualitzar el document
  • Gestió integrada de la cartera i el registre de l'IVA
  • Recerca d'assentaments per diferents criteris: per data comptable (de creació o de modificació), per import, per tipus d'assentament i subcompte, localització d'assentaments desquadrats, etc.
  • Assentaments automàtics de tancament i obertura de l'exercici, amortitzacions, regularització, etc.
  • Còpia d'assentaments
  • Comportament adequat al règim de l'IVA al qual està subjecta l'empresa o el client, en concondança amb l'activitat comercial que s'estigui duent a terme
  • Generació de la factura autorepercutida de compres intracomunitàries
 • Extractes

  La consulta d'extractes ofereix molta informació amb una gran capacitat de navegació:

  • Taula d'acumulats mensuals
  • Consulta de la fitxa del compte
  • Consulta de la cartera d'efectes
  • Consulta dels assentaments comptables relacionats
  • Consulta de la factura relacionada
  • Consulta de la fitxa de risc
 • Cobraments

  La gestió de cobraments inclou:

  • Consulta, edició i impressió de rebuts
  • Agrupació de diversos venciments en un sol rebut
  • Creació de remeses al cobrament
  • Creació de remeses al descompte
  • Preparació de fitxers per a les entitats bancàries: Norma 19, Norma 58
  • Control de risc bancari
 • Pagaments

  La gestió de pagaments inclou:

  • Consulta, edició i llistat d'efectes
  • Agrupació de rebuts d'un mateix proveïdor
  • Acceptació d'efectes i impressió de pagarés
  • Pagament d'efectes
 • Balanços

  Disponibilitat d'informes i balanços comptables:

  • Balanç de sumes i saldos
  • Balanç de situació, possibilitat de crear balanços personalitzats
  • Compte de pèrdues i guanys, possibilitat de crear models personalitzats
  • Llibre diari amb diversos formats de consulta i impressió
  • Llibre major
  • Registre de l'IVA
  • Llistat de compres i vendes
  • Preparació del model 347 per a l'agència tributària
  • Llibre registre
  • Càlcul d'amortitzacions
 • Conciliació bancària

  La conciliació bancària és el procés que ens permet confrontar i puntejar els moviments bancaris que l'empresa té registrats dins la seva comptabilitat, amb els moviments reals que les entitats financeres subministren mitjançant els extractes bancaris.

  Hem desenvolupat un mòdul addicional dins la nostra comptabilitat per facilitar la gestió de la conciliació bancària dins el nostre producte OPENSOFT SÈRIE XXI. Amb aquest complement podrà realitzar més fàcilment aquesta gestió mitjançant els fitxers d'extractes de la norma 43, els quals són proporcionats per les entitats bancàries. La seva utilització li permetrà un considerable estalvi d'esforç i temps, ja que eliminara completament la sempre tediosa tasca de puntejar manualment els extractes i els llistats de comptabilitat.

  Els principals avantatges d'aquest mòdul són:

  • Selecció, importació i validació del fitxer d'extractes de la norma 43 facilitat per l'entitat bancària
  • Visualització de les dades bàsiques: saldo anterior, total càrrecs, total abonaments, saldo final, període, etc.
  • Control dels moviments en què ja s'ha efectuat la conciliació bancària
  • Conciliació automàtica de tots els moviments coincidents
  • Possibilitat d'agrupar moviments
  • Anulació d'agrupacions i conciliacions efectuades erròniament
  • Possibilitat de comptabilitzar automàticament els moviments que apareixen en el fitxer de l'entitat bancària i encara no estan reflectits a la comptabilitat de l'empresa
  • Possibilitat de guardar la sessió de treball i poder continuar la tasca de conciliació més tard