Què oferim

Assessorament: Aconsellem sobre quin nivell de programari necessita l'empresa i quin tipus d'equipament informàtic li caldrà per implementar-lo.

Equipaments: Instal·lació i configuració dels equips infomàtics, tant a nivell de servidor com del lloc de treball.

Instal·lació i configuració del programari: Configuració in-situ dels diferents mòduls que componen l'aplicació per adequar-los a les necessitats concretes de cada empresa.

Solucions a mida: Disseny i desenvolupament a mida per adaptar i estendre les funcionalitats de la nostra aplicació a les necessitats que requereixi el client.

Migració de la informació: Migració de les dades existents en els sistemes informàtics antics per adaptar-les a la nova aplicació.

Formació: Formació sobre el funcionament de l'aplicació i atenció personalitzada quant als diferents dubtes i problemes que puguin sorgir.

Suport: El client disposa en tot moment d'un suport telefònic i una connexió en remot que ens permet resoldre qualsevol incidència en el mínim temps possible, tot evitant el seu impacte en el bon funcionament de l'empresa.

Possibilitat d'observar el funcionament del nostre producte en una empresa real i amb dades reals. D'aquesta manera, el client podrà comprovar les possibilitats de l'aplicació i com aquesta es pot adaptar a les seves necessitats.

Demani informació sense cap tipus de compromís.