Control total del procés de vendes

Amb el nostre programari OPENSOFT SÈRIE XXI podem automatitzar tota la seva cadena de vendes, des del moment en què el client efectua la petició fins que la mercaderia és entregada al transportista, sense errors i amb la seguretat de què la petició ha estat servida correctament.

Un error humà pot causar, a més de despeses (retorns no desitjats, deterioraments, despeses administratives, vendes perdudes, etc.), el deteriorament de la imatge corporativa i la disminució de la confiança dels clients.

A BiP Aplicacions li podem organitzar i automatitzar la gestió de tota la seva cadena de vendes, des de la primera trucada sol·licitant un pressupost, fins al moment en què el transportista ve a recollir el producte. Tots els passos necessaris entre aquests dos punts quedaran relacionats i registrats, podent consultar en tot moment la situació de la comanda.

Mitjançant el nostre programari li podem garantir que la mercaderia que rebrà el client es correspondrà realment amb la comanda que va efectuar, sense oblits, sense errors, sense necessitat de puntejar llistes i, molt important, sense la necessitat d'imprimir un sol llistat de verificació.