El control del magatzem: un aspecte clau pel seu negoci

Automatitzar la gestió del magatzem no és una tasca exclusiva de les grans empreses, sinó que és una prioritat per qualsevol petita i mitjana empresa que vulgui ser productiva. I és que una bona gestió del magatzem ens ajuda en dues àrees fonamentals: la capacitat de satisfer ràpidament qualsevol necessitat del client i, al mateix temps, fer-ho al menor cost possible.

De la mateixa manera que en la gestió dels recursos financers, al magatzem és necessari assolir l'equilibri o, dit d'una altra manera, que ni ens sobri ni ens falti. No només es tracta de conèixer al detall el què tenim emmagatzemat per optimitzar les previsions de compra, sinó també que la mercaderia sigui fàcilment localitzable i accessible per els nostres operaris.

A BiP Aplicacions creiem que el magatzem és un element vital dins de qualsevol empresa, i que la seva gestió repercuteix decisivament en el bon funcionament de la mateixa. El nostre producte OPENSOFT SÈRIE XXI proporciona les eines necessàries per tal que vostè augmenti la capacitat i productivitat del seu magatzem, al mateix temps que millora la qualitat de servei i aconsegueix un important estalvi de recursos.

El nostre producte coordina i controla entre d'altres, les tasques que fan referència a:

  • Recepció de mercaderia
  • Gestió d'ubicacions
  • Inventaris
  • Preparació de comandes
  • Traspassos entre magatzems
  • Sortida de mercaderia
  • Captació de dades mitjançant dispositius mòbils