Comptabilitat i finances

La solució de comptabilitat d'OPENSOFT SÈRIE XXI ofereix opcions avançades de comptabilitat general i la capacitat de generació i presentació d'informes financers dissenyats per satisfer les necessitats estratègiques i de creixement que les empreses necessiten actualment. La solució de comptabilitat està completament integrada amb tots els mòduls i és la clau per maximitzar l'eficiència i l'exactitud de les seves dades financeres.

Alguns dels seus aspectes a destacar són:

  • Gestió àgil i eficient dels assentaments comptables
  • Consulta completa d'extractes
  • Gestió de cobramens
  • Gestió de pagaments
  • Consulta dels diferents balanços
  • Conciliació bancària
  • Generació automàtica dels fitxers per l'agència tributària
  • Generació automàtica de moviments comptables a partir de documents digitalitzats
  • ...