Comptabilitat i finances

La solució de comptabilitat d'OPENSOFT SČRIE XXI ofereix opcions avanēades de comptabilitat general i la capacitat de generació i presentació d'informes financers dissenyats per satisfer les necessitats estratčgiques i de creixement que les empreses necessiten actualment. La solució de comptabilitat estą completament integrada amb tots els mņduls i és la clau per maximitzar l'eficičncia i l'exactitud de les seves dades financeres.

Alguns dels seus aspectes a destacar són:

  • Gestió ągil i eficient dels assentaments comptables
  • Consulta completa d'extractes
  • Gestió de cobramens
  • Gestió de pagaments
  • Consulta dels diferents balanēos
  • Conciliació bancąria
  • Generació automątica dels fitxers per l'agčncia tributąria
  • Generació automątica de moviments comptables a partir de documents digitalitzats
  • ...